Projekt

Projekt "Rozvoj značených turistických atraktivit a tras – Krajem Rychlebských hor" je zaměřen na zvýšení atraktivity území v rámci cestovního ruchu vytvořením nové turistické stezky a rozvojem značených turistických atraktivit, což bezpochyby přispěje ke zvýšení návštěvnosti regionu.

Registrační číslo projektu:              CZ.3.22/3.3.07/10.01761
Datum zahájení projektu:               1. 8. 2010
Datum ukončení projektu:              30.4.2012

Projekt je spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 Česká republika – Polská republika – Fondu mikroprojektů euroregionu Praděd.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a obcí Vápennou.

Zdůvodnění a popis realizace projektu:

Obec Vápenná je vstupní branou do Mikroregionu Žulovsko směrem od města Jeseník. Je to zajímavá podhorská obec na říčce Vidnávce, krásně situovaná mezi Sokolským hřbetem, Hornolipovskou hornatinou a Žulovskou pahorkatinou. Podobně jako nedaleká Lipová-lázně, má nádhernou polohu mezi mohutnými horskými masivy, což ji pasuje na ideální východisko pro nejrůznější sportovní a rekreační aktivity. I z tohoto důvodu je často označována jako vstupní brána Rychlebských hor. Charakter katastru obce nahrává rozvoji jak infrastruktury cyklostezek, cyklotras, hippostezek, či turistických stezek, tak celkově rozvoji cestovního ruchu.
Tato oblast představuje periferní příhraniční region, který se nachází zejména v hornatých oblastech. Odlehlost těchto území od regionálních center a zároveň složitá dopravní dostupnost se podílí na setrvávání vysoké míry nezaměstnanosti a oslabení ekonomických aktivit, které nejsou plně kompenzovány příjmy např. z cestovního ruchu. Významným problémem oblasti je vysoká míra nezaměstnanosti. Oblast je silně ovlivněna vztahy mezi Polskem a Českou republikou, kdy ve 2. polovině 20. století byly kontakty mezi oběma stranami hranice přísně omezeny a v regionu proběhla rozsáhlá migrace obyvatel. Současně byla integrita území oslabena faktem, že přímým mezilidským, institucionálním a obchodním kontaktům mezi oběma stranami hranice bránila politika obou států. Růst zaměstnanosti může být ovlivněn především rozvojem drobných, malých a středních podniků (dále MSP) např. rozvojem cestovního ruchu. Jakákoliv podpora pro subjekty a občany v tomto regionu by měla pomoci zamezit odchodu obyvatel do více osídlených míst s větší možností pracovních příležitostí.

Aktivity projektu budou realizovány na území definovaném Euroregionem Praděd. Převážně jsou směřovány na okresy Jeseník a powiatu Opolski. Místem realizace projektu je katastr obce Vápenná.

Tematicky je obsah projektu zaměřen na rozvoj značení turistických atraktivit a vytvoření turistické trasy, která provede návštěvníky regionu „Krajem Rychlebských hor“.

Cíle projektu:

Primárním cílem projektu je tedy:

Specifickým cílem projektu je:

Jesenny_potok